pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2014-10-31 18:11 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inną spółkę zależną Emitenta
2014-10-31 18:10 Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 74/2014 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
2014-10-30 12:25 Zawarcie umowy joint venture w sprawie realizacji inwestycji Molo Rybackie w Gdyni
2014-10-20 19:11 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
2014-10-04 13:56 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Warszawski Holding Nieruchomości S.A. oraz Budexpo Sp. z o.o. i ich nabyciem przez spółkę PHN4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
2014-10-03 17:16 Wpisy hipotek kaucyjnych ustanowionych przez Spółkę zależną od Emitenta
2014-10-01 17:21 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2014-09-30 19:08 Ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach spółki zależnej Emitenta
2014-09-11 08:35 Główne założenia strategii Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
2014-09-04 18:13 Podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji w Retkini
2014-09-03 18:01 Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy sprzedaży nieruchomości
2014-09-01 23:49 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2014
2014-09-01 19:15 Zawarcie przez spółkę zależna od Emitenta znaczącej umowy kredytowej
2014-09-01 08:47 Zakończenie negocjacji w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni
2014-08-07 18:09 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2014-07-25 18:22 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2014-07-24 17:39 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2014-07-23 17:52 Wcześniejszy częściowy wykup obligacji wyemitowanych przez spółki zależne Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2014-07-18 17:40 Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-07-18 17:39 Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-07-18 17:30 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-07-14 17:50 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez Emitenta i ich nabyciem przez spółkę zależną Emitenta
2014-07-07 21:07 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
2014-06-25 19:40 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2014-06-23 17:06 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2014-06-18 18:09 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2014-05-26 18:09 Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu z dnia 26 maja 2014 r.
2014-05-26 18:07 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 maja 2014 r. oraz zmiany w Statucie Spółki
2014-05-21 17:08 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2014-05-14 23:29 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm