pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PHN (PHN)

Pełna nazwa POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. JANA PAWŁA II 12 00-124 WARSZAWA
Telefon (22) 850 91 00
Prezes Maciej Jankiewicz
Fax (22) 8509101
WWW www.phnsa.pl
E-mail sekretariat@phnsa.pl

Komunikaty spółki: PHN (PHN)

2014-03-20 08:00 Podpisanie umowy z Generalnym Wykonawcą na realizację inwestycji przy ul. Domaniewskiej w Warszawie
2014-03-17 17:50 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
2014-03-14 23:07 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PHN S.A. na dzień 11 kwietnia 2014 r. wraz z projektami uchwał
2014-03-13 17:16 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2014-03-13 17:15 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2014-03-10 17:21 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2013 roku
2014-03-06 18:15 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-02-28 18:26 Zawiadomienia w trybie art.160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-28 18:20 Powołanie Zarządu Spółki nowej kadencji
2014-02-26 23:49 Skonsolidowany raport roczny RS 2013
2014-02-26 23:48 Raport roczny R 2013
2014-02-26 17:38 Informacja o nieubieganiu się przez osoby zarządzające o wybór w następnej kadencji
2014-02-14 17:56 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji w Parzniewie
2014-02-13 18:16 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2014-02-12 17:57 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2014-02-12 17:54 Złożenie aktualizacji wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-02-12 17:50 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni
2014-02-04 17:48 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2014-01-28 17:25 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014
2014-01-17 19:06 Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
2014-01-15 23:50 Informacja na temat wyceny portfela nieruchomości Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
2013-12-16 18:08 Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
2013-12-12 15:49 Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego
2013-12-05 15:26 Komunikat Działu Operacyjnego KDPW
2013-12-04 17:45 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii C oraz data pierwszego notowania
2013-11-27 20:18 Wybór Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przez Radę Nadzorczą
2013-11-26 17:44 Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii C
2013-11-13 20:35 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2013
2013-11-08 18:17 Zawarcie znaczącej umowy skutkującej zbyciem aktywów o znaczącej wartości przez spółkę zależną Emitenta i ich nabyciem przez inne spółki zależne Emitenta
2013-11-07 16:43 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2013 r.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm