pieniadz.pl

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

17-02-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-02-17
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 17 lutego 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Melnarowicza i Pana Marcina Marczuka oraz powołało w skład Rady Nadzorczej:

1. Pana Mikołaja Handschke,
2. Pana Jacka Chwalenia,
3. Pana Jerzego Wal,
4. Pana Oliwera Koszowskiego,

powierzając im funkcję Członków Rady Nadzorczej.

Pan Mikołaj Handschke jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu_ na kierunku finanse i bankowość. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji z zakresu szeroko rozumianych procesów transformacji gospodarczej _rynek kapitałowy, rynek pracy, przemiany systemowe_. Wykładowca oraz członek Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, laureat szeregu nagród ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe. Współpracuje jako wykładowca z wieloma wyższymi uczelniami w obszarze makro i mikroekonomii oraz ekonomii menadżerskiej. Od 2013 r. członek Rady Nadzorczej firmy brokerskiej mBroker Net w Poznaniu. Pan Mikołaj Handschke oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.

Pan Jacek Chwalenia jest magistrem rehabilitacji - fizjoterapeutą oraz ukończył podyplomowo zarządzenie w administracji rządowej i samorządowej. Pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki PGK EKOM Sp. z o.o. Jest radnym powiatu nyskiego. W latach 2006 – 2015 zajmował stanowisko starszego inspektora w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Marketing i Recycling EKOM Nysa. Od 1999 r. prowadzi prywatny gabinet rehabilitacyjny. Pan Jacek Chwalenia oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.

Pan Jerzy Wal jest absolwentem Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku na kierunkach administracja oraz politologia – administracja publiczna. Ukończył również Wyższą Szkołę Finansów i Zarzadzania w Warszawie, gdzie zdobył tytuł MBA. W latach 2007-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Pułtuskiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Pułtusku, gdzie wcześniej zajmował stanowisko Dyrektora i Kierownika Działu Transportu i Sprzętu. W latach 1990 – 1999 prowadził własną działalność gospodarczą PPHU GEORGEA. Był Członkiem Rady Nadzorczej spółki Zakład Budżetowy w Winnicy Sp. z o.o. Pan Jerzy Wal oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.

Pan Oliwer Koszowski jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na wydziale Prawa i Administracji. Jest Koordynatorem Działań Operacyjnych i Dyrektorem Biura Kadr i Administracji w spółce Walcowania Rur Silesia S.A. W latach 2012-2013 był Dyrektorem Bazy Obrotu Złomem KGHM Metraco S.A. w Legnicy, a także w latach 2011 - 2015 prowadził własną działalność gospodarczą w pod nazwą Intendo w Krakowie. W latach 2006-2009 Członek Zarządu spółek prawa handlowego odpowiedzialny za restrukturyzację i rozwój biznesowy _Katowicki Węgiel sp. z o.o., Opakomet S.A._. Doświadczenie w zakresie nadzorowania działalności spółek zdobywał zasiadając w radach nadzorczych spółek PB MADRO S.A., GS Pabianice, ZPO Opakomet sp. z o.o. W latach 2000 – 2012 zatrudniony na stanowiskach kierowniczych administracji samorządowej _Urząd Miasta Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego_ oraz rządowej _Kierownik Działu Kontroli i Windykacji w PFRON Oddział Małopolski_. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Pan Oliwer Koszowski oświadczył, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie narusza ograniczeń i zakazów pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej, wynikających z przepisów prawa oraz nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny _Dz U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553, z późn. zm._ oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych _Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm._.


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-05-28

+ więcej
  • EUR euro 4,4264 -0,26%  -1,14gr
  • USD dolar 4,0244 -0,64%  -2,60gr
  • GBP funt 4,9316 -1,03%  -5,13gr
  • CHF frank 4,1494 -0,51%  -2,13gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm