pieniadz.pl

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.

21-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-21
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 21 lipca 2016 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. _"Spółka"_ podaje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 22 czerwca 2016 r. i kontynuowanym w dniu 21 lipca 2016 r.:

1. SKARB PAŃSTWA:
32.655.617 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 84,43 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 69,89% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce

2. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA BZ WBK:
4.647.000 głosów z posiadanych akcji, co stanowiło 12,02 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 9,95% głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439_.

Podobne

+ więcej

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm