pieniadz.pl

Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.

27-01-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-27
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Emisja obligacji w ramach Grupy Kapitałowej PHN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. spółka zależna od Emitenta – Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "WHN") wyemitowała długoterminowe obligacje imienne, które zostały objęte przez Emitenta. Emisja obligacji związana jest z realizacją projektu zmiany struktury Grupy Kapitałowej Emitenta. Celem emisji jest finansowanie spłaty zobowiązania WHN wobec Emitenta z tytułu zakupu przez WHN akcji spółek zależnych.

Łączna wartość wyemitowanych obligacji wynosi 260 mln zł. Obligacje wyemitowane zostały w trzech seriach: (1) seria A obejmuje 15 szt. obligacji o wartości nominalnej 10 mln zł każda, (2) seria B obejmuje 10 szt. obligacji o wartości nominalnej 5 mln zł każda, (3) seria C obejmuje 60 szt. obligacji o wartości nominalnej 1 mln zł. Ceny emisyjne obligacji w przypadku wszystkich serii są równe ich wartości nominalnej. Obligacje są niezabezpieczone i mogą być obejmowane i zbywane jedynie przez Emitenta oraz zależne i współzależne od niego spółki. Obligacje są emitowane na okres 10 lat z możliwością wcześniejszego ich wykupu w całości lub części. Wypłata odsetek będzie następowała w okresach 6-miesięcznych z możliwością przesunięcia terminu ich wypłaty maksymalnie do dnia wykupu. Oprocentowanie obligacji jest zmienne (WIBOR 6M + marża) i zależne od terminu wypłaty odsetek.

Szacunkowa wartość zobowiązań WHN na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia (tj. na dzień 31 grudnia 2014 r.) wynosiła 566 mln zł.

Podstawa prawna: § 5 ust.11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm