pieniadz.pl

Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 74/2014 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki

31-10-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 76 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-31
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Uzupełnienie Raportu bieżącego nr 74/2014 w sprawie delegowania Członka Rady Nadzorczej do Zarządu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej "Spółka" lub "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 74/2014 z dnia 20 października 2014 r., informuje że w dniu 31 października 2014 r. otrzymał od Pana Mateusza Matejewskiego - Członka Rady Nadzorczej delegowanego do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi oświadczenie, zgodnie z którym Pan Mateusz Matejewski oświadczył, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu – Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi. Ponadto Pan Mateusz Matejewski oświadczył, że poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Mateusz Matejewski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 w związku z § 15 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-10

+ więcej
  • EUR euro 4,4745 +0,02%  +0,07gr
  • USD dolar 3,9646 +0,41%  +1,60gr
  • GBP funt 4,9941 +0,05%  +0,27gr
  • CHF frank 4,2099 +0,04%  +0,18gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm