pieniadz.pl

Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu

21-02-2013


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2013
Data sporządzenia: 2013-02-21
Skrócona nazwa emitenta
PHN S.A.
Temat
Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu 21 lutego 2013 r. zawiadomienia w sprawie zmniejszenia udziału Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK ("Aviva OFE") w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazanego na podstawie przepisu art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

Zwiększenie udziału Aviva OFE w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki nastąpiło w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki zawartych w dniu 14 lutego 2013 r. ("Transakcje")

Przed rozliczeniem Transakcji, na dzień 18 lutego 2013 r., Aviva OFE posiadał 2.127.754 akcji Spółki, stanowiących 4,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.127.754 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po rozliczeniu Transakcji, na dzień 19 lutego 2013 r., Aviva OFE posiadał 2.188.915 akcji Spółki, stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 2.188.915 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 5,05% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna:
art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-07-07

+ więcej
  • EUR euro 4,4710 +0,03%  +0,13gr
  • USD dolar 3,9689 +0,26%  +1,01gr
  • GBP funt 4,9496 +0,10%  +0,47gr
  • CHF frank 4,2027 +0,02%  +0,07gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm