pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PGNiG SA (PGN)

Pełna nazwa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA 25 01-224 WARSZAWA
Telefon (22) 589 45 55; 589 45 15; 691 79 00; 691 79 55
Prezes Piotr Woźniak
Fax (22) 5894733
WWW www.pgnig.pl
E-mail ri@pgnig.pl
ISIN PLPGNIG00014

Komunikaty spółki: PGNiG SA (PGN)

2016-11-04 15:44 Zamiar nabycia akcji własnych w celu umorzenia
2016-11-03 13:27 Korekta numeru raportu bieżącego: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG z dnia 3 listopada 2016 roku
2016-11-03 11:07 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-10-28 18:20 Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 24 listopada 2016 roku
2016-10-27 18:02 Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 24 listopada 2016 roku
2016-10-27 18:01 Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 24 listopada 2016 roku
2016-10-27 15:11 Porozumienie w sprawie warunków dalszej realizacji projektu „Budowa bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli”
2016-10-25 17:22 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018 - aktualizacja
2016-10-25 17:20 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe za III kwartał 2016 roku
2016-10-17 15:34 Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy PGNiG SA dla Największych Klientów
2016-10-14 17:14 Szacunkowe wybrane dane operacyjne za III kwartał i 9 miesięcy 2016
2016-10-05 10:33 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-10-03 09:50 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-09-29 17:03 Zawarcie długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce
2016-09-28 22:07 Uzyskanie zgód korporacyjnych w sprawie zawarcia długoterminowej umowy na dostawy gazu ziemnego do Grupy Kapitałowej PKN ORLEN w Polsce
2016-09-23 17:20 Informacja o wniesieniu powództwa w sprawie uchylenia uchwały ZWZ nr 7/VI/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku
2016-09-16 15:48 Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce
2016-09-12 15:56 Tekst jednolity statutu PGNiG S.A.
2016-09-09 16:50 Lista akcjonariuszy po wznowieniu obrad NWZ PGNiG SA z dnia 25 sierpnia 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
2016-09-09 16:46 Uchwały podjęte przez wznowione po przerwie NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku
2016-09-07 16:17 Nabycie akcji własnych
2016-08-29 14:40 Korekta listy akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 25 sierpnia 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
2016-08-26 16:03 Przyjęcie szczegółowych warunków nabycia akcji własnych w celu umorzenia
2016-08-26 10:47 Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 25 sierpnia 2016 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ
2016-08-25 16:21 Uchwały podjęte do przerwy w obradach NWZ PGNiG S.A., zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku
2016-08-25 16:17 Przerwa w obradach NWZ PGNiG SA
2016-08-25 12:58 Upoważnienie Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia
2016-08-12 06:31 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-03 17:49 Uzupełnienie projektów uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 sierpnia 2016 roku
2016-08-03 17:47 Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm