pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PGNiG SA (PGN)

Pełna nazwa POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MARCINA KASPRZAKA 25 01-224 WARSZAWA
Telefon (22) 589 45 55; 589 45 15; 691 79 00; 691 79 55
Prezes Piotr Woźniak
Fax (22) 5894733
WWW www.pgnig.pl
E-mail ri@pgnig.pl
ISIN PLPGNIG00014

Komunikaty spółki: PGNiG SA (PGN)

2016-05-30 10:30 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-24 10:37 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-20 10:39 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-16 10:13 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-09 10:44 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-05-09 06:31 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-04 10:47 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-04-29 10:12 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-04-28 23:54 Podpisanie Umowy Inwestycyjnej ws. inwestycji finansowej w Polską Grupę Górniczą
2016-04-26 14:27 Porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o.
2016-04-26 10:10 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-04-25 15:22 Transakcja sprzedaży akcji PGNiG SA przez członka Zarządu Spółki
2016-04-21 17:44 Wyrok Sądu Najwyższego w sprawie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Spółkę za rzekome naruszenie warunku udzielonej jej koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą
2016-04-20 15:37 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-04-15 17:12 Prognoza wydobycia gazu ziemnego i ropy naftowej w latach 2016 – 2018
2016-04-15 17:08 Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2016 roku
2016-04-15 10:42 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-04-13 12:10 Zawarcie umowy z Grupą Azoty SA
2016-04-05 09:32 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA – uzupełnienie raportu bieżącego nr 28/2016
2016-04-04 18:06 Aktualizacja Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2014-2022
2016-04-01 14:29 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PGNiG SA
2016-03-31 10:48 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-03-30 10:20 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-03-29 10:41 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-03-21 08:46 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-03-15 18:15 Oferta wstępna objęcia nowoutworzonych udziałów w Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o.
2016-03-15 17:49 Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Hurtowej PGNiG SA
2016-03-15 17:40 Decyzja Prezesa URE w sprawie Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny
2016-03-15 10:48 Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG
2016-03-04 15:06 Oświadczenie Zarządu PGNiG SA w związku ze spadkiem kursu akcji

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm