pieniadz.pl

PGNiG SA
Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku

03-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-03
Skrócona nazwa emitenta
PGNIG
Temat
Zmiana porządku obrad NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 25 sierpnia 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA _"PGNiG", "Spółka"_, na wniosek akcjonariusza – Skarb Państwa zgłoszony na podstawie art. 401 Kodeksu spółek handlowych, przedstawia niniejszym zmieniony porządek obrad, w którym dodaje się pkt 8 w brzmieniu: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki".

Dotychczasowy punkt 8 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia" otrzymuje numer 9.

Zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
3. Sporządzenie listy obecności,
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
5. Przyjęcie porządku obrad,
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez PGNiG S.A. od Spółki PGNiG Technologie S.A. akcji Spółki pod firmą Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa "GAZOPROJEKT" S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi PGNiG SA upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia,
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków rady nadzorczej Spółki,
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Patrz również: raport bieżący 76/2016 i 77/2016 z dnia 29 lipca 2016 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm