pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Orzeł Biały SA (OBL)

Pełna nazwa ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. HARCERSKA 23 41-946 PIEKARY ŚLĄSKIE
Telefon (032) 281-34-81; 281-57-70
Prezes Michael Rohde Pedersen
Fax (32) 2813491
WWW www.orzel-bialy.com.pl
E-mail ir@orzel-bialy.com.pl
ISIN PLORZBL00013

Komunikaty spółki: Orzeł Biały SA (OBL)

2016-11-04 22:09 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, planowanych zmian w Statucie Spółki oraz projektu tekstu jednolitego
2016-10-28 19:25 PIERWSZE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZENIA „ORZEŁ BIAŁY” S.A. Z EKOBAT „ORZEŁ BIAŁY” SP. Z O.O.
2016-10-24 17:14 Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
2016-10-21 17:23 Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.
2016-10-13 17:19 Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów
2016-10-13 17:17 Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów.
2016-09-26 17:08 PODJĘCIE DECYZJI O ZAMIARZE POŁĄCZENIA EMITENTA Z INNYM PODMIOTEM
2016-08-24 08:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-01 17:07 Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2016-06-21 17:57 Aktualizacja informacji - umowa znacząca
2016-06-01 16:21 Korekta skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za 2015 rok
2016-06-01 16:20 Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki Orzeł Biały S.A. w dniu 31.05.2016 r.
2016-05-31 17:15 Głosowanie nad projektem uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Orzeł Biały S.A. w przedmiocie podziału zysku za rok 2015
2016-05-31 17:14 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
2016-05-24 17:24 Zgłoszenie uprawnionego akcjonariusza propozycji uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. zwołanego na dzień 31.05.2016 r.
2016-05-12 23:30 Obroty przekraczające 10% przychodów ze sprzedaży - umowa znacząca
2016-05-12 23:29 Korekta raportu bieżącego nr 8/2016 z dnia 28.04.2016r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
2016-05-10 17:20 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-04 17:52 Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2016-04-28 15:32 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „Orzeł Biały” S.A. oraz przekazanie projektów uchwał
2016-04-26 17:24 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-15 17:11 Umowa znacząca - zamknięcie opóźnienia
2016-04-15 17:10 Podpisanie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu - zamknięcie opóźnienia
2016-03-24 06:52 Aneks do umowy kredytowej – umowa znacząca
2016-03-21 18:28 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 18:25 R
2016-03-02 17:15 Informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych na wyniki finansowe Spółki za rok 2015
2016-02-17 17:11 Zawarcie umowy znaczącej na sprzedaż ołowiu i stopów ołowiu
2016-01-20 11:29 Terminy przekazywania przez Spółkę Orzeł Biały S.A. raportów okresowych w 2016 roku wraz z oświadczeniem o zamiarze stałego przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
2015-12-21 18:41 Zawarcie znaczącej umowy, nabycie aktywów o znacznej wartości

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm