pieniadz.pl

Orzeł Biały SA
Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi przerobowej z jednym z kluczowych Kontrahentów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2015 z dnia 14.10.2015 roku, w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych _III kwartał 2014 – II kwartał 2015_ oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016 roku, w którym ponownie informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych _II kwartał 2015 – I kwartał 2016_ informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma Johnson Controls GmbH z siedzibą w Hannoverze _Niemcy_.

Łączna wartość wolumenu sprzedaży ołowiu i stopów ołowiu oraz usługi recyklingowej z ww. kluczowym Kontrahentem w okresie III kwartał 2014 – I kwartał 2016 jest istotna dla Emitenta i wyniosła 224,2 mln zł netto co stanowi ponad 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za ww. okres.

Spółka w ww. raportach bieżących opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016.Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm