pieniadz.pl

Orzeł Biały SA
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zawiadomienie o stanie posiadania akcji Orzeł Biały S.A. przez Nationale Nederlanden OFE S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. informuje, że w dniu 21.10.2016r. otrzymał zawiadomienie od jednego z akcjonariuszy tj. Nationale Nederlanden OFE S.A., dotyczące zbycia akcji Emitenta, o następującej treści:

"Działając zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _ Dz.U z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. Zm._ informujemy, że w wyniku zbycia akcji spółki Orzeł Biały S.A. _dalej "Spółka"_ w transakcjach na GPW w Warszawie, rozliczonych w dniu 17 października 2016 roku, Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny _dalej "Fundusz"_ zmniejszył stan posiadania akcji Spółki poniżej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Przed zbyciem akcji, tj. na dzień 14 października 2016r. Fundusz posiadał 834 498 _osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ akcji Spółki, co stanowiło 5,01% kapitału zakładowego Spółki i był uprawniony do 834 498 _osiemset trzydzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 5,01% ogólnej liczby głosów.

W dniu 17 października 2016 roku na rachunku papierów wartościowych Funduszu znajdowało się 828 315 _osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście_ akcji Spółki, co stanowiło 4,97% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te uprawniają do 828 315 _osiemset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta piętnaście_ głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, co stanowiło 4,97% ogólnej liczby głosów. "

Podstawa prawna:
Art. 70 ptk 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm