pieniadz.pl

Orzeł Biały SA
Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów.

13-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-13
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zamknięcie opóźnienia - osiągnięcie istotnych wartości obrotów w zakresie dostaw odpadów ołowionośnych od jednego z kluczowych kontrahentów.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2015 z dnia 14.10.2015 r., w którym informował o przekroczeniu obrotów powyżej 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta z ostatnich czterech kwartałów obrotowych _III kwartał 2014 – II kwartał 2015_ informuje, że kluczowym Kontrahentem była firma UAB Zalvaris z siedzibą w Kaunas _Kowno_, Litwa.

Wartość wolumenu zrealizowanych dostaw z ww. kluczowym Kontrahentem jest istotna dla Emitenta i wyniosła 51,9 mln zł netto, co przekroczyło 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych opublikowanych przed dniem publikacji komunikatu, tj. przed 14.10.2015 r _III kwartał 2014 – II kwartał 2015_. Wartość wolumenu dostaw stanowi znaczącą część całkowitej ilości podstawowego surowca wsadowego wykorzystywanego przez Spółkę do produkcji ołowiu i stopów ołowiu.

Spółka w raporcie bieżącym nr 23/2015 z dnia 14.10.2015 roku opóźniła przekazanie do publicznej wiadomości informacji o Kontrahencie oraz szacunkowej wartości obrotów z tym Kontrahentem na podstawie art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Emitent dokonał opóźnienia według stanu prawnego obowiązującego przed 3 lipca 2016 roku, tj. przed wejściem w życie rozporządzenia MAR.

W celu zachowania ciągłości informacyjnej oraz spełnienia obowiązków ustawowych istniejących w dniu podjęcia decyzji o opóźnieniu informacji poufnej, Emitent podjął decyzję o zamknięciu opóźnienia wg. kryterium obowiązującego na dzień publikacji raportu bieżącego nr 11/2016 z dnia 12.05.2016.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm