pieniadz.pl

Orzeł Biały SA
Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek

24-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-24
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Podpisanie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki "Orzeł Biały" S.A. _"Emitent", "Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 19/2016 z dnia 26.09.2016 r., informuje, że w dniu 24.10.2016 roku, działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. ksh Zarząd "Orzeł Biały" Spółka Akcyjna z siedzibą w Piekarach Śląskich _Spółka Przejmująca_ oraz Zarząd Ekobat "Orzeł Biały" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu _Spółka Przejmowana_, w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, procedura połączenia przeprowadzona będzie w oparciu o tryb uproszczony i zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.

Połączenie jest kolejnym działaniem w ramach przyjętej i konsekwentnie realizowanej strategii Spółki Orzeł Biały S.A., polegającej na koncentracji na podstawowej działalności poprzez między innymi integrację w ramach jednego podmiotu zbieżnej działalności w Grupie. Połączenie przełoży się na uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej Spółki oraz optymalizacje obciążeń administracyjnych, finansowych w ramach Grupy. Dodatkowo pozwoli uzyskać wzajemne synergie.

W załączeniu Emitent przekazuje treść planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wraz z treścią wszystkich załączników do przedmiotowego planu połączenia oraz sprawozdaniem Zarządu Emitenta sporządzonym na podstawie art. 501 k.s.h.

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm