pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Lena Lighting SA (LEN)

Pełna nazwa LENA LIGHTING SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL.KÓRNICKA 52 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
Telefon (061) 286-03-00
Prezes Włodzimierz Lesiński
Fax (061) 285-40-59
WWW www.lenalighting.pl
E-mail office@lenalighting.pl
ISIN PLLENAL00015

Komunikaty spółki: Lena Lighting SA (LEN)

2016-10-25 13:08 Informacja na temat zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2016-08-31 07:06 Raport półroczny P 2016
2016-07-01 17:16 Informacja na temat szacowanego wzrostu kosztów w II kw. 2016r., mających wpływ na wynik Spółki
2016-06-10 18:47 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.
2016-05-30 17:48 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.
2016-05-27 19:01 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.
2016-05-25 18:03 Nabycie akcji Emitenta przez Członka Rady Nadzorczej Lena Lighting S.A.
2016-05-24 18:21 Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.
2016-05-13 07:24 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-05 17:47 Wybór Biegłego Rewidenta
2016-04-25 17:48 Korekta raportu 7/2016 Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 15 kwietnia 2016r.
2016-04-15 18:25 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 15 kwietnia 2016 r. uchwały o wypłacie dywidendy.
2016-04-15 18:18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 15 kwietnia 2016 r.
2016-04-15 18:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 15 kwietnia 2016 roku.
2016-03-18 18:05 Ocena sytuacji Spółki przez Radę Nadzorczą w 2015r.
2016-03-18 18:03 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 15.04.2016r.
2016-03-18 07:14 Raport roczny R 2015
2016-03-02 19:27 Raport o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015r
2016-03-02 18:45 Rekomendacja Zarządu w zakresie wypłaty dywidendy.
2016-01-08 18:49 Termin przekazywania raportów w 2016 roku.
2016-01-08 18:47 Wykaz wszystkich informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2015 roku.
2015-11-13 07:15 Raport kwartalny Q 3/2015
2015-08-31 07:04 Raport półroczny P 2015
2015-05-15 06:49 Raport kwartalny Q 1/2015
2015-04-22 17:23 Wybór Biegłego Rewidenta
2015-04-22 17:21 Informacja na temat Członków Rady Nadzorczej powołanych przez ZWZA w dniu 21 kwietnia 2015r.
2015-04-22 17:20 Informacja o podjęciu przez ZWZA Spółki LENA LIGHTING S.A w dniu 21 kwietnia 2015 r. uchwały o wypłacie dywidendy
2015-04-22 17:18 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LENA LIGHTING S.A. w dniu 21 kwietnia 2015 r.
2015-04-22 17:16 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 kwietnia 2015 r.
2015-03-27 18:30 Sprzedaż udziałów w spółce zależnej Luxmat Sp.zo.o.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm