pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.

10-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-10
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Zbycie akcji Emitenta przez Członka Zarządu Lena Lighting S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 10 czerwca 2016r. sporządzonego w dniu 10 czerwca 2016r., zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, powziął informację o zbyciu akcji Spółki Lena Lighting SA przez członka Zarządu emitenta. Z przekazanej informacji wynika, iż w/w osoba w dniach 07 i 10 czerwca 2016r. dokonała sprzedaży łącznie 4 703 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki Lena Lighting SA z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, w następujących wolumenach i cenach:
-07.06.2016r 1.006 _jeden tysiąc sześć_ sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł za 1 akcję. W sumie za wartość: 4.024,00 złotych.
-10.06.2016r 3.697 _trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem_ sztuk akcji po kursie średnim 4,00 zł za 1 akcję. W sumie za wartość 14.788,00złotych.
W sumie wartość sprzedanych akcji wynosiła: 18.812,00złotych.
Transakcje zostały dokonane w czasie sesji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniach 07 i 10 czerwca 2016r.

Członek Zarządu zobowiązany do przekazania informacji nie wyraził zgody na publikowanie swoich danych osobowych.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-02-24

+ więcej
  • EUR euro 4,5176 +0,18%  +0,83gr
  • USD dolar 3,7145 +0,08%  +0,28gr
  • GBP funt 5,2607 +0,60%  +3,13gr
  • CHF frank 4,0959 -0,72%  -2,99gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm