pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Informacja na temat szacowanego wzrostu kosztów w II kw. 2016r., mających wpływ na wynik Spółki

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Informacja na temat szacowanego wzrostu kosztów w II kw. 2016r., mających wpływ na wynik Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Spółki Lena Lighting SA informuje, że w związku z rozwojem produktów i implementacją nowej technologii Spółka poniosła wyższe koszty w stosunku do roku ubiegłego czego efektem jest spadek marży brutto na sprzedaży. Powodem przedmiotowej obniżki marży były koszty związane z badaniem i rozwojem produktów, w tym przede wszystkim testów nowych rozwiązań zastosowanych w oprawach, zwiększenia zatrudnienia w dziale B+R i koszty wdrożenia nowych opraw do produkcji. W związku ze zmianą struktury sprzedaży i wyższym udziałem oświetlenia LED Spółka poniosła także wyższe koszty związane z likwidacjami magazynowymi i odpisami z tytułu utraty wartości zapasów. Dodatkowo wzrosły koszty związane z obsługą gwarancyjną i naprawami opraw opartych o zaawansowane technologie LED i szybki postęp technologiczny w tej dziedzinie. Łączna szacowana wartość powyższych zdarzeń wyniosła w II kwartale 2016r: 2 mln złotych.
Z uwagi na wyższe zaawansowanie technologiczne produktów opartych na technologii LED część poniesionych kosztów jest rekompensowana wyższą sprzedażą i wyższą marżą na sprzedaży.
Zarząd Spółki informuje, że poniesione koszty nie zakłócają bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2019-06-26

+ więcej
  • EUR euro 4,2642 +0,21%  +0,88gr
  • USD dolar 3,7540 +0,44%  +1,64gr
  • GBP funt 4,7573 -0,27%  -1,31gr
  • CHF frank 3,8477 +0,44%  +1,69gr

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm