pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Instal Kraków SA (INK)

Pełna nazwa INSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KONSTANTEGO BRANDLA 1 30-732 KRAKÓW
Telefon (012) 653-23-47; 653-20-11
Prezes Piotr Juszczyk
Fax (012) 653-21-97
WWW www.instalkrakow.pl
E-mail marketing@instalkrakow.pl
ISIN PLINSTK00013

Komunikaty spółki: Instal Kraków SA (INK)

2016-08-31 07:56 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-05-23 10:14 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A dnia 21.05.2016 roku
2016-05-21 13:04 Uchwała o wypłacie dywidendy za 2015 rok
2016-05-21 13:03 Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Instal Kraków S.A. w dniu 21.05.2016 roku
2016-05-20 13:38 Zawarcie znaczącej umowy
2016-05-13 07:48 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-04-22 09:06 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgomadzenie Instal Kraków S.A.
2016-04-22 09:03 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Instal Kraków S.A.
2016-04-15 15:10 Informacja o wyroku w sprawie o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2016-04-12 14:54 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
2016-04-05 19:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-04-05 19:22 Raport roczny R 2015
2016-04-05 19:17 Korekta (uzupełnienie) raportu rocznego za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2015
2016-03-22 14:42 Niespełnienie się warunku rozwiązującego zawartej znaczącej umowy warunkowej
2016-03-18 18:16 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 18:07 Raport roczny R 2015
2016-03-10 11:54 Spełnienie warunku zawieszającego zawartej znaczącej umowy warunkowej
2016-03-07 15:19 Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta
2016-02-29 13:28 Zawarcie znaczącej umowy
2016-02-10 10:25 Zawarcie znaczącej umowy warunkowej
2016-01-15 08:14 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-11-13 18:19 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-13 18:08 Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2015 roku
2015-11-13 07:20 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-09-22 12:32 Zawarcie znaczącej umowy
2015-09-17 13:49 Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
2015-09-10 12:41 Zawarcie znaczącej umowy
2015-08-31 07:39 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2015
2015-06-24 12:37 Informacja o złożeniu pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2015-05-19 10:35 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Instal Kraków S.A dnia 16.05.2015 roku

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm