pieniadz.pl

Instal Kraków SA
Zawarcie znaczącej umowy

20-05-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-05-20
Skrócona nazwa emitenta
INSTALKRK
Temat
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Instal Kraków S.A. informuje, że w dniu 20.05.2016 roku podpisał z Rejonowym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu Spółka Akcyjna _dalej "RPWiK"_ Umowę, na mocy której Instal Kraków S.A. przyjął do wykonania zadanie pn. "Przebudowa oczyszczalni ścieków RADOCHA II w Sosnowcu – etap IV".

Termin realizacji Umowy określony został na 20.11.2017 roku, natomiast jej wartość wniosła 18,5 mln zł brutto.

RPWiK może dochodzić od Instal Kraków S.A. kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, zwłokę w przystąpieniu do usunięcia oraz usunięciu wady/awarii w wykonanym przedmiocie umowy, zwłokę za nieterminowe wykonanie usług serwisowych oraz za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Instal Kraków S.A. RPWiK może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

Kryterium uznania umowy za znaczącą była wartość kapitałów własnych emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2020-09-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5055 +0,57%  +2,55gr
  • USD dolar 3,8359 +1,04%  +3,96gr
  • GBP funt 4,9195 +0,89%  +4,36gr
  • CHF frank 4,1902 +0,82%  +3,42gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm