pieniadz.pl

Eurotel SA
Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 21 października 2016 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokaty.

Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 2 500 000,00 złotych, słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych
Okres trwania lokaty: 25 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2016-10-21
Data zapadalności lokaty: 2016-11-15
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-05-26

+ więcej
  • EUR euro 4,5242 +0,47%  +2,12gr
  • USD dolar 4,2156 +0,39%  +1,62gr
  • GBP funt 5,2074 +0,27%  +1,39gr
  • CHF frank 4,6634 +0,58%  +2,71gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm