pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Eurotel SA (ETL)

Pełna nazwa EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. MYŚLIWSKA 21 80-126 GDAŃSK
Telefon 058 520-38-19
Prezes Krzysztof Stepokura
Fax 058 520-38-21
WWW www.eurotel.pl
E-mail biuro@eurotel.pl
ISIN PLERTEL00011

Komunikaty spółki: Eurotel SA (ETL)

2016-10-21 16:33 Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
2016-10-11 17:57 Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
2016-09-06 18:47 Dyspozycja założenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
2016-08-31 19:58 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-04 11:50 Dokonanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Eurotel S.A. i Grupy Kapitałowej Eurotel S.A. za rok 2016.
2016-06-29 18:23 Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej
2016-06-24 14:29 Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej
2016-06-03 18:10 Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.
2016-05-31 18:21 Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
2016-05-31 18:17 Wykaz akcjonariuszy posiadajacych, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.
2016-05-31 18:10 Uchwała o podziale zysku za 2015 rok.
2016-05-31 18:05 Treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2016 roku.
2016-05-17 17:56 Obrót akcjami przez członka organu nadzorczego Emitenta.
2016-05-16 21:03 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 19:26 Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. za rok 2015.
2016-04-28 17:50 Informacja o aneksie do Umowy Linii Wielozadaniowej spółki zależnej.
2016-04-11 14:43 Rekomendacja Zarządu odnośnie podziału zysku za 2015 rok.
2016-03-21 23:05 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 23:02 Raport roczny R 2015
2016-03-21 19:17 Informacja o umowach poręczenia zawartych przez spółkę zależną Emitenta.
2016-03-03 17:12 Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowej.
2016-01-28 16:58 Dyspozycja utworzenia oszczędnościowej lokaty terminowe
2016-01-25 19:29 Aneks do umowy o linie wielozadaniową.
2016-01-19 15:33 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
2016-01-08 18:24 Osięgnięcie kryterium umowy znaczącej.
2016-01-08 16:27 Informacja o umowach poręczenia zawartych przez Emitenta.
2015-11-19 21:41 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-11-19 21:38 Informacja o korekcie prezentacj danych w Skonsolidowanym Raporcie Kwartalnym za 3 kwartał 2015 roku.
2015-11-16 21:02 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2015
2015-10-01 18:37 Informacja o istotnej umowie – zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i objęcie 40% udziałów w spółce Soon Energy Poland sp. z o.o. w Warszawie.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm