pieniadz.pl

Eurotel SA
Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej

29-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-29
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Dyspozycja złożenia oszczędnościowej lokaty terminowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr
33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku
Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka
złożyła dyspozycję utworzenia Lokaty Terminowej i w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2016 roku, otrzymała
potwierdzenie warunków Lokaty.

Charakterystyka lokaty:
Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 2 300 000,00 złotych, słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych
Okres trwania lokaty: 33 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2016-06-29
Data zapadalności lokaty: 2016-08-01
Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.
Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm