pieniadz.pl

Eurotel SA
Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.

11-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-11
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Dyspozycja złożenia oszczędnościowych lokat terminowych.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259, Zarząd Eurotel S.A. informuje, że w związku z posiadaną Umową w Banku Millenium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 A, 02-593 Warszawa, wpisanym do KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr 0000010186, Spółka złożyła dyspozycję utworzenia dwóch Lokat Terminowych i w dniu dzisiejszym tj. 11 października 2016 roku, otrzymała potwierdzenie warunków Lokat.

1. Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 2 000 000,00 złotych, słownie: dwa miliony złotych
Okres trwania lokaty: 20 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2016-10-11
Data zapadalności lokaty: 2016-10-312. Charakterystyka lokaty:

Rodzaj lokaty: z oprocentowaniem negocjowanym, stałym w skali roku.
Lokata: nieodnawialna
Kwota lokaty: 2 000 000,00 złotych, słownie: dwa miliony złotych
Okres trwania lokaty: 50 dni.
Data rozpoczęcia lokaty: 2016-10-11
Data zapadalności lokaty: 2016-11-30

Pochodzenie środków: własne - wolne środki obrotowe.

Kryterium powiązań : brak - transakcja wolnorynkowa z podmiotem nie powiązanym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm