pieniadz.pl

Eurotel SA
Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej

24-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Otrzymanie dywidendy od spółki zależnej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego
2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33, poz. 259 ze zmianą_, Zarząd Eurotel S.A.
_"Emitent", "Spółka"_ informuje, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Viamind Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Taborowa 20 o podziale zysku za rok obrotowy 2015, spółka zależna wypłaciła Emitentowi dywidendę w kwocie 2.500.000,00 zł _ słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych.

Kryterium raportowania - transakcja z podmiotem powiązanym.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm