pieniadz.pl

Eurotel SA
Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.

03-06-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-03
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Znaczne pakiety akcji - zawiadomienie w trybie art.69 Ustawy o ofercie publicznej.
Podstawa prawna
§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie, Zarząd Eurotel S.A._" Emitent", Spółka"_ informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 3 czerwca 2016 roku, otrzymał od Akcjonariusza Emitenta, Pana Bogusława Marczaka, w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie, że:

w wyniku nabycia akcji Emitenta w dniu 31 maja 2016 roku na sesji zwykłej na GPW, jest w posiadaniu 450 239 sztuk akcji Emitenta co stanowi 12,01% kapitału zakładowego Spółki, które uprawniają do 450 239 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentują 12,01 % ogólnej liczby głosów.

Przed dniem 31 maja 2016 roku Akcjonariusz posiadał 449 239 sztuk akcji Emitenta, stanowiące 11,98 % kapitału zakładowego i uprawniające do 11,98% głosów na walnym zgromadzeniu.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm