pieniadz.pl

Eurotel SA
Skonsolidowany raport roczny RS 2015

21-03-2016


skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2015
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2016-03-21
Eurotel Spółka Akcyjna
_pełna nazwa emitenta_
EUROTEL S.A. Handel_han_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie_
80-126 Gdańsk
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Myśliwska 21
_ulica_ _numer_
58 5203819 - 20 58 5203819 w 202
_telefon_ _fax_
ri@eurotel.pl www.eurotel.pl
_e-mail_ _www_
5861584524 191167690
_NIP_ _REGON_
Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2015 2014 2015 2015
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 281 692 164 579 67 313 39 286
II. Zysk brutto 9 995 7 231 2 388 1 726
III. Zysk netto 8 030 5 734 1 919 1 369
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 601 16 452 2 294 3 927
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3357 -570 -802 -136
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 952 -3 822 -1 900 -912
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -1 708 12 060 -408 2 879
VIII. Aktywa, razem 86 585 80 723 20 318 18 938
IX. Zobowiązania 42 287 40 707 9 923 9 550
X. Kapitał własny 44 298 40 016 10 395 9 388
XI. Kapitał akcyjny 750 750 176 176
XII. liczba akcji _w szt._ 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ 2,14 1,53 0,51 0,37
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ 11,82 10,68 2,77 2,5
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-01

+ więcej
  • EUR euro 4,3494  0,00%   0,02gr
  • USD dolar 3,9910 +0,25%  +1,00gr
  • GBP funt 5,0557 +0,41%  +2,07gr
  • CHF frank 4,5670 +0,35%  +1,60gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm