pieniadz.pl

Eurotel SA
Informacja o umowach poręczenia zawartych przez spółkę zależną Emitenta.

21-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-21
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o umowach poręczenia zawartych przez spółkę zależną Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259_, Zarząd Eurotel S.A. _"Emitent", "Spółka"_ informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym podpisanych umów poręczenia nr BDK/UP/000818122/0236/15 i BDK/UP/000818122/0231/15 zawartych przez spółkę zależną Emitenta, Viamind Spółka z Ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Taborowej 20 i Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16.

Umowy zawarto w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki zależnej Emitenta, Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie, z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym nr BDK/KR-RB/000818122/0174/15 oraz umowy ramowej nr BDK/URT/000818122/0052/15 o linię rewolwingową na udzielania gwarancji bankowych z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie.

W związku z umową kredytu w rachunku bieżącym Viamind Sp. z o.o. spółka zależna Emitenta, udzielił poręczenia do kwoty 3.600.000 zł _słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych_ do dnia 31 maja 2017 r., natomiast w związku z gwarancjami bankowymi Viamind Sp. z o.o. spółka zależna Emitenta udzieliła poręczenia do kwoty 1.200.000 zł _słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych_ do dnia 31 maja 2018 r.

Warunki finansowe, na jakich udzielono poręczeń, nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kryterium powiązań: suma poręczeń udzielonych przez podmiot zależny o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm