pieniadz.pl

Eurotel SA
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.

19-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-19
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 103 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016:

Raporty roczne:
- jednostkowy raport roczny za rok 2015 (R) - 21 marca 2016 (poniedziałek)
- skonsolidowany raport roczny za rok 2015 (RS) - 21 marca 2016 (poniedziałek)

Raport półroczny:
- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku, zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe ( PSr) - 31 sierpnia 2016 roku (środa)

Raporty kwartalne:
- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
(QSr) - 16 maja 2016 roku (poniedziałek)

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe
(QSr) - 14 listopada 2016 roku (poniedziałek)

Zarząd Eurotel S.A. rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku, zgodnie z § 102 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku oraz raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku, zgodnie z § 101 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm