pieniadz.pl

Eurotel SA
Informacja o umowach poręczenia zawartych przez Emitenta.

08-01-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2016
Data sporządzenia: 2016-01-08
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Informacja o umowach poręczenia zawartych przez Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 8 stycznia 2016 r., podpisanych umów poręczenia z dnia 11 grudnia 2015 r. zawartych przez Eurotel S.A. i Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 16.

Umowy zawarto w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności przysługujących Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie wobec spółki zależnej Emitenta, Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie, z tytułu umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 1.12.2015 r. nr BDK/KR-RB/000818122/0174/15 oraz z tytułu gwarancji bankowych udzielonych przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie na zlecenie Soon Energy Poland Sp. z o.o. w Warszawie.

W związku z umową kredytu w rachunku bieżącym Emitent udzielił poręczenia do kwoty 3.600.000 zł (słownie: trzy miliony sześćset tysięcy złotych) do dnia 31 maja 2017 r., natomiast w związku z gwarancjami bankowymi Emitent udzielił poręczenia do kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do dnia 31 maja 2018 r.

Warunki finansowe, na jakich udzielono poręczeń, nie odbiegają od warunków rynkowych.

Kryterium powiązań: poręczeń udzielono podmiotowi zależnemu.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-11-30

+ więcej
  • EUR euro 4,3492 +0,38%  +1,65gr
  • USD dolar 3,9810 +0,84%  +3,32gr
  • GBP funt 5,0350 +0,57%  +2,84gr
  • CHF frank 4,5510 +1,06%  +4,79gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm