pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EUCO (EUC)

Pełna nazwa EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. ŚW. M.KOLBE 18 59-220 LEGNICA
Telefon (76) 723-98-00
Prezes Krzysztof Lewandowski
Fax (76) 723-98-50
WWW www.euco.pl
E-mail biuro@euco.pl
ISIN PLERPCO00017

Komunikaty spółki: EUCO (EUC)

2016-10-17 11:01 Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-10-04 20:31 Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo
2016-08-22 17:16 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-07-22 17:47 Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki
2016-07-01 13:55 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-06-29 19:45 Znak towarowy „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ” – uzupełnienie informacji
2016-06-24 17:53 Wycena znaku towarowego „euco EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ”
2016-06-23 16:40 Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-06-23 16:17 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-23 16:08 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2016 r.
2016-06-23 15:59 Wypłata dywidendy dla Akcjonariuszy
2016-06-23 09:38 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
2016-06-22 14:43 Zawarcie znaczącej umowy
2016-06-08 16:24 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej CARASCOLA INVESTMENTS LTD
2016-06-02 16:52 Projekt Uchwały zgłoszony przez akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-05-30 13:31 Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach
2016-05-24 16:10 Projekty uchwał na ZWZ zwołane na 23.06.2016 r.
2016-05-24 15:59 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.
2016-05-24 15:16 Rekomendacja Rady Nadzorczej w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
2016-05-11 17:10 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-04 11:23 Zmiana terminu publikacji raportu kwartalnego
2016-04-26 15:08 Zawiadomienie Członka Zarządu dotyczące transakcji na akcjach
2016-04-07 18:14 Zawarcie znaczącej umowy
2016-04-01 16:16 Rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy dla Akcjonariuszy
2016-03-21 17:28 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-21 17:14 Raport roczny R 2015
2016-01-27 12:45 Transakcja na akcjach Spółki
2016-01-19 11:33 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-22 08:53 Zawarcie znaczącej umowy
2015-11-17 14:09 Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej dotyczące transakcji na akcjach

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm