pieniadz.pl

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej Spółki

22-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-22
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Powołanie _dokooptowanie_ Członka Rady Nadzorczej Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy _Spółka, Emitent_, niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki w związku z wcześniejszą rezygnacją Pani Wandy Ronka-Chmielowiec z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki _raport bieżący ESPI nr 21/2016_, podjęła na podstawie § 19 ust. 5 Statutu Spółki uchwałę o uzupełnieniu składu Rady Nadzorczej i dokooptowaniu z dniem 22 lipca 2016 r. do składu Rady Nadzorczej Pana Lucjana Chreściaka.

Lucjan Chreściak jest wysokiej klasy specjalistą z zakresu prawa gospodarczego, prawa upadłościowego i naprawczego oraz z zakresu ubezpieczeń i prawa restrukturyzacyjnego.

Od 2005 roku prowadzi indywidualną Kancelarię Radców Prawnych w Legnicy i współpracuje z najbardziej rozpoznawalnymi firmami w regionie, w tym między innymi: KGHM S.A., Pol –Miedź Trans, PKP CARGO S.A., Kolejami Dolnośląskimi Sp. z o.o., CM Legnica Sp. z o.o., MKS – BUD Sp. z o.o.

W latach 2003 – 2007 Lucjan Chreściak pełnił funkcję Prezesa Zarządu w Katowickim Centrum Business’u Sp. z o.o. W latach 1999-2006 pracował w Kancelarii Adwokackiej Zbigniewa Króla. Wcześniej był Komendantem Rejonowym Straży Ochrony Kolei w PKP S.A. _1984-1995, 1997-1999_ oraz asesorem w Prokuraturze Rejonowej w Legnicy _1995-1997_. Jego wieloletnie doświadczenie i szeroka wiedza prawnicza wzmocnią kompetencje Rady Nadzorczej Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2005 roku został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Wałbrzychu.

Według złożonego oświadczenia Pan Lucjan Chreściak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009_

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm