pieniadz.pl

Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo

04-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-04
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Udzielenie gwarancji spłaty zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy _Spółka, Emitent_, niniejszym informuje o udzieleniu Gwarancji Spłaty Zobowiązań dla Spółki powiązanej osobowo EUCOCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy.

Szczegóły:

1. Nazwa podmiotu, któremu zostały udzielone gwarancje: EUCOCAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy, ul. Jaworzyńska 36/2, 59-220 Legnica. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000513935.

2. Gwarancja dotyczy zabezpieczenia spłaty finansowania udzielonego przez: ING Lease Polska Spółka z o.o., EFL Finance SPÓŁKA AKCYJNA oraz Europejski Fundusz Leasingowy Spółka Akcyjna.

3. Łączna kwota zabezpieczona gwarancją, wraz ze wskazaniem wysokości gwarancji udzielonej przez Emitenta:
8 499 755,23 zł słownie: osiem milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć zł 23/100 . Gwarancja dotyczy całości kwoty, tj. 8 499 755,23 zł.

4. Gwarancja została udzielona bezpłatnie.

Wartość udzielonej gwarancji jest kwotą istotną _większą niż 10% kapitałów własnych Spółki_, która umożliwi realizację umów leasingu spółce EUCOCAR Sp. z o.o., co zapewni rozwój prowadzonej przez nią działalności i współpracy z Emitentem.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-12-08

+ więcej
  • EUR euro 4,3303 -0,07%  -0,31gr
  • USD dolar 4,0181 -0,04%  -0,18gr
  • GBP funt 5,0458 -0,27%  -1,39gr
  • CHF frank 4,5913 -0,25%  -1,14gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm