pieniadz.pl

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

01-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-01
Skrócona nazwa emitenta
EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:

Zarząd Europejskiego Centrum Odszkodowań S.A. z siedzibą w Legnicy _Spółka, Emitent_, niniejszym informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Pani Wanda Ronka-Chmielowiec złożyła oświadczenie o rezygnacji z dniem 01 lipca 2016 r. z zajmowanego stanowiska Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Pani Wanda Ronka-Chmielowiec decyzję złożenia rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki umotywowała względami osobistymi.

W związku ze złożoną rezygnacją liczba osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Spółki zmniejszyła się do czterech osób. Zgodnie z postanowieniami § 19 ust 5 Statutu Spółki, rezygnacja, śmierć lub inna ważna przyczyna powodująca zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji, poniżej liczby członków Rady Nadzorczej danej kadencji określonej przez Walne Zgromadzenie, daje prawo powołania przez Radę Nadzorczą nowego członka w drodze uchwały o dokooptowaniu. Powołanie członka Rady Nadzorczej w drodze uchwały o dokooptowaniu, wymaga zatwierdzenia przez najbliższe Walne Zgromadzenie.

Podstawa prawna szczegółowa:

§ 5 ust.1 pkt 21 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-22

+ więcej
  • EUR euro 4,5562 -0,01%  -0,05gr
  • USD dolar 3,7885 -0,17%  -0,65gr
  • GBP funt 5,2655 -0,39%  -2,07gr
  • CHF frank 4,1354 +0,07%  +0,29gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm