pieniadz.pl

Korekta raportu półrocznego

19-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-19
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Korekta raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ED invest SA _"Spółka"_ informuje o korekcie w tabeli "Wybrane dane finansowe" do raportu okresowego za I półrocze 2016 r., przekazanego 19 sierpnia 2016 r.

We wskazanej tabeli w kolumnach 2 i 4 w wierszach X- XIV oraz XVIII- XX powinny być podane dane na dzień 31 grudnia 2015 r. , a zostały wstawione dane wg. stanu na 30 czerwca 2015 r.

W publikowanym skorygowanym raporcie okresowym za I półrocze 2016 r. tabela "Wybrane dane finansowa" została poprawiona i zawiera właściwe dane.


Podstawa szczegółowa: § 6 ust.4 Rozporządzenia Ministrów Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _Dz.U. Nr 23 z 2009, poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-23

+ więcej
  • EUR euro 4,3326 +0,29%  +1,27gr
  • USD dolar 4,0050 +0,62%  +2,46gr
  • GBP funt 5,0691 +0,47%  +2,37gr
  • CHF frank 4,5427 +0,11%  +0,48gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm