pieniadz.pl

Raport półroczny P 2016

19-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-19
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ED INVEST S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
03-982 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bora Komorowskiego 35 lok 218
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
525-19-68-486 012820030
_NIP_ _REGON_
SWGK AUDYT SP. Z O.O.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 22 848 21 441 5 216 5 186
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 263 14 875 3 941 3 598
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 132 3 805 715 920
IV. Zysk _strata_ brutto 3 088 3 955 705 957
V. Zysk _strata_ netto 2 484 3 148 567 761
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 037 7 413 1 378 1 793
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 97 -2 23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 3 009 -1 269 -687 -307
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 018 6 241 689 1 510
X. Aktywa, razem _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 126 798 107 938 28 652 25 329
XI. Zobowiązania długoterminowe _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 9 672 8 341 2 186 1 957
XII. Zobowiązania krótkoterminowe _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 63 536 47 252 14 357 11 088
XIII. Kapitał własny _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 53 591 52 345 12 110 12 283
XIV. Kapitał akcyjny _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 635 635 144 149
XV. Średnia ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,20 0,25 0,05 0,06
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,20 0,25 0,05 0,06
XVIII. Średnia ważona ilość akcji _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR/ _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4,32 4,23 0,98 0,99
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR/ _na koniec bieżącego półrocza i na koniec poprzedniego roku obrotowego_ 4,32 4,23 0,98 0,99
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 20 z dnia 2016-08-19 o treści:


Zarząd
ED invest SA _"Spółka"_ informuje o korekcie w
tabeli "Wybrane dane finansowe" do raportu okresowego za I półrocze 2016
r., przekazanego 19 sierpnia 2016 r.We
wskazanej tabeli w kolumnach 2 i 4 w  wierszach  X- XIV oraz XVIII- XX
powinny być podane dane na dzień 31 grudnia 2015 r. , a zostały
wstawione dane wg. stanu na 30 czerwca 2015 r.W
publikowanym skorygowanym raporcie okresowym za I półrocze 2016 r.
tabela "Wybrane dane finansowa" została poprawiona i zawiera właściwe
dane.
Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-20

+ więcej
  • EUR euro 4,7109 +0,10%  +0,47gr
  • USD dolar 4,4130 -0,16%  -0,72gr
  • GBP funt 5,3808 +0,35%  +1,88gr
  • CHF frank 4,7477 -0,53%  -2,51gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm