pieniadz.pl

Tekst jednolity Statutu ED invest S.A.

08-07-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2016
Data sporządzenia: 2016-07-08
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Tekst jednolity Statutu ED invest S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ED invest SA _"Spółka"_ informuje o otrzymanym dziś postanowieniu XIII Wydziału Gospodarczego Sądu Rejestrowego dla m.st. Warszawy o wpisaniu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian do Statutu ED invest SA, uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki _"ZWZ"_ 1 czerwca 2016 r.
Tym samym został spełniony warunek wejścia w życie zmian w Statucie Spółki, zawarty w uchwale nr 20 ZWZ , i w konsekwencji przyjęcia jednolitej wersji Statutu, czego dotyczy uchwała nr 21 ZWZ, o czym Spółka informowała RB nr 17/2016.
Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa szczegółowa - § 100 ust.4 RMF z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. _Dz. U. Nr 23 z 2009, poz. 259_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm