pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: EDINVEST (EDI)

Pełna nazwa ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. BORA KOMOROWSKIEGO 35 LOK.218 03-982 WARSZAWA
Telefon (22) 671-95-28
Prezes Zofia Egierska
Fax (22) 671-69-38
WWW www.edinvest.pl
E-mail biuro@edinvest.pl
ISIN PLEDINV00014

Komunikaty spółki: EDINVEST (EDI)

2016-08-19 11:57 Raport półroczny P 2016
2016-08-19 11:27 Korekta raportu półrocznego
2016-08-19 07:09 Raport półroczny P 2016
2016-07-08 16:51 Tekst jednolity Statutu ED invest S.A.
2016-06-28 14:36 Program emisji obligacji
2016-06-01 20:04 Uchwały podjęte na ZWZ ED invest SA
2016-06-01 19:08 Powołanie członków Zarządu na nową kadencję
2016-06-01 19:04 Akcjonariusze dysponujący nie mniej niż 5% głosów na ZWZ ED invest S.A.
2016-06-01 18:58 Wybór RN na nową kadencję
2016-06-01 18:52 Dywidenda uchwalona
2016-05-30 15:34 Dywidenda za 2015 r – Zarząd wnioskuje, RN aprobuje wypłatę dywidendy
2016-05-16 17:34 Wykup obligacji serii A w ramach okresowej amortyzacji
2016-05-12 07:34 Raport kwartalny Q 1/2016
2016-05-11 15:52 Zmiana miejsca odbycia ZWZ zwołanego na 1 czerwca 2016 r.
2016-05-10 14:26 Uzupełnienie ogłoszenia o zwołaniu ZWZ - Sprawozdania RN
2016-05-05 16:04 ogłoszenie o zwołaniu ZWZ ED invest S.A.
2016-04-29 13:56 Wezwanie obligatariuszy
2016-04-28 17:57 Zawieszenie notowań obligacji serii A
2016-04-27 15:03 Okresowa Amortyzacja Obligacji
2016-03-18 07:23 R
2016-02-25 12:35 Zawarcie umów znaczących z podmiotem powiązanym
2016-02-16 13:09 Wybór firmy audytorskiej
2016-01-26 14:19 Zawiadomienie z art. 160 ustawy o obrocie
2016-01-11 15:07 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku
2015-12-30 17:51 Ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomości w Nowej Woli
2015-11-05 17:14 Q
2015-08-21 06:40 Raport półroczny P 2015
2015-06-30 15:15 Aktualizacja umowy znaczącej
2015-06-19 17:56 Tekst jednolity Statutu ED invest S.A.
2015-05-27 14:53 Uchwały podjęte na ZWZ ED invest S.A.

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm