pieniadz.pl

Raport półroczny P 2016

19-08-2016


skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2016
_rok_
_zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm._
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
_rodzaj emitenta_
za półrocze roku obrotowego 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2016-08-19
ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
ED INVEST S.A. Budownictwo _bud_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża_
03-982 Warszawa
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Bora Komorowskiego 35 lok 218
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
525-19-68-486 012820030
_NIP_ _REGON_
SWGK AUDYT SP. Z O.O.
_podmiot uprawniony do badania_

Nazwa arkusza:


WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2016 półrocze /2015 półrocze / 2016 półrocze /2015
I. Przychody ze sprzedaży 22 848 21 441 5 216 5 186
II. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 17 263 14 875 3 941 3 598
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej 3 132 3 805 715 920
IV. Zysk _strata_ brutto 3 088 3 955 705 957
V. Zysk _strata_ netto na działalności kontynuowanej 2 484 3 148 567 761
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 037 7 413 1 378 1 793
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9 97 -2 23
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - 3 009 -1 269 -687 -307
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 018 6 241 689 1 510
X. Aktywa, razem 126 798 145 858 28 652 34 774
XI. Zobowiązania długoterminowe 9 672 29 914 2 186 7 132
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 63 536 66 270 14 357 15 800
XIII. Kapitał własny 53 591 49 674 12 110 11 843
XIV. Kapitał akcyjny 635 635 144 151
XV. Średnia ważona ilość akcji 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,20 0,25 0,05 0,06
XVII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ 0,20 0,25 0,05 0,06
XVIII. 12 386 687 12 386 687 12 386 687 12 386 687
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR/ 4,32 4,01 0,98 0,96
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w PLN/EUR/ 4,32 4,01 0,98 0,96
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Nazwa arkusza:


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-02-03

+ więcej
  • EUR euro 4,6920 -0,34%  -1,59gr
  • USD dolar 4,2928 +0,29%  +1,25gr
  • GBP funt 5,2571 -0,51%  -2,67gr
  • CHF frank 4,7023 -0,26%  -1,24gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm