pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego – informacja poufna

31-03-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2016
Data sporządzenia: 2016-03-31
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego – informacja poufna
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _Dz.U.2013.1382_ _dalej: "Ustawa"_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka", "Emitent"_ informuje o podjęciu decyzji w zakresie likwidacji Oddziału Spółki w Hucie oraz zakończeniu działalności w zakresie uboju wołowego.
Podjęcie decyzji w w/w zakresie podyktowane jest wynikiem analizy dotyczącej perspektyw rozwoju tego segmentu biznesu w Polsce, oraz analizy kosztowej funkcjonowania zakładu ubojowego w Hucie w odniesieniu do stosunkowo małej skali prowadzonej działalności przez Grupę Kapitałową w tym obszarze. Niezależnie od powyższego Emitent zamierza koncentrować się na swojej działalności podstawowej, tj. uboju wieprzowym, rozwoju sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju oraz działaniach mających na celu rozwinięcie produkcji wędlin i przetwórczych mocy produkcyjnych w ramach grupy kapitałowej.
Zamknięcie przez Emitenta Oddziału w Hucie nie wpłynie na kierunki oraz sposoby realizacji przyjętej strategii _rb. 35/2015_, która zakłada podjęcie działań służących realizacji przyjętych założeń w średnim okresie pięciu lat, tj. do 2019 r.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm