pieniadz.pl

PKM Duda SA
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej

30-08-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-08-30
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku_ oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE _Dz. U. UE nr L 173/1__"Rozporządzenie MAR"_, Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka", "Emitent"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację stanowiącą zmianę informacji poufnej przekazanej raportem bieżącym nr 7/2014 z dnia 23 maja 2014 roku, aktualizowanej raportem bieżącym nr: 30/2014 z dnia 28 listopada 2014 roku, 4/2015 z dnia 13 stycznia 2015 roku, 15/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku, 43/2015 z dnia 13 października 2015 roku oraz 14/2016 z dnia 01 czerwca 2016 r.

Zarząd Emitenta informuje o podpisaniu z datą 29 sierpnia 2016 roku przez spółki zależne od Emitenta _AGRO DUDA Sp. z o. o., AGROFERM Sp. z o. o., AGRO NET Sp. z o. o., oraz ROLPOL Sp. z o. o. _ z Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu _dalej: "Bank"_ Aneksów do umów kredytu inwestycyjnego _dalej: "Umowy"_.

Przedmiotem Aneksów jest udzielenie przez spółki zależne Emitenta dodatkowego zabezpieczenia w postaci weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Weksle w części aneksów zostały poręczone przez Emitenta.

Dodatkowe zabezpieczenia stanowią:
I. AGRO DUDA Sp. z o. o.:
1. Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 22 kwietnia 2014 roku:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 6.007.516,21 zł, a także
b_ weksel własny in blanco wystawiony przez ROLPOL sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 4.258.300,00 zł o treści zaakceptowanej przez Bank.
2. Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 28 listopada 2014 roku:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 3.150.000 zł, a także
b_ weksel własny in blanco wystawiony przez ROLPOL sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 16.295.000 zł o treści zaakceptowanej przez Bank.

II. AGRO NET Sp. z o. o.
Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 22 kwietnia 2014 roku:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 2.047.828,00 zł.

III. AGROFERM Sp. z o. o.
Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 22 kwietnia 2014 roku:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 3.902.400 zł.

IV. ROLPOL Sp. z o. o.
1. Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 28 listopada 2014 r:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 550.000 zł, a także
b_ weksel własny in blanco wystawiony przez AGRO DUDA sp. z o.o. wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla do kwoty 16.295.000 zł o treści zaakceptowanej przez Bank.
2. Umowa kredytu inwestycyjnego z dnia 12 października 2015 roku:
a_ weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową upoważniającą Bank do wypełnienia weksla na sumę zadłużenia wynikającego z umowy, o treści zaakceptowanej przez Bank, poręczony przez Emitenta do kwoty 1.967.500,00 zł .

AGRO DUDA Sp. z o. o., AGROFERM Sp. z o. o., AGRO NET Sp. z o. o. są spółkami zależnymi od Emitenta. Emitent posiada w ww. podmiotach 100% udziałów.
ROLPOL Sp. z o. o. jest spółką zależną od AGRO DUDA Sp. z o. o. – spółki zależnej od Emitenta.

Ustanowienie zabezpieczeń opisanych w niniejszym raporcie stanowi konsekwencję uchylenia obowiązywania przepisów prawa dotyczących bankowego tytułu egzekucyjnego.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm