pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: PKM Duda SA (DUD)

Pełna nazwa GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. KŁOBUCKA 25 02-699 WARSZAWA
Telefon (022) 319-94-00
Prezes Dariusz Formela
Fax (65) 5477001
WWW www.gobarto.pl
E-mail duda@pkmduda.pl
ISIN PLDUDA000016

Komunikaty spółki: PKM Duda SA (DUD)

2016-10-10 13:03 Gobarto S.A. – połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o.
2016-10-10 12:46 Gobarto S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.) – rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki
2016-08-30 09:55 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej
2016-08-25 07:04 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-24 23:31 Polski Koncern Mięsny DUDA SA – Polski Koncern Mięsny DUDA SA – Zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej
2016-08-24 23:23 Polski Koncern Mięsny DUDA SA – zawarcie warunkowej zobowiązującej umowy sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości informacji poufnej
2016-08-24 23:03 Polski Koncern Mięsny DUDA SA – zawarcie niewiążącego listu intencyjnego w sprawie określenia kluczowych warunków nabycia przez Emitenta udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej
2016-06-23 09:52 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku
2016-06-23 09:33 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 czerwca 2016 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami
2016-06-16 16:53 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – stanowisko Zarządu Spółki w przedmiocie planowanego połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi: Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o.o. wraz
2016-06-10 13:34 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej – aktualizacja informacji poufnej, umowy znaczącej
2016-06-01 16:54 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – Zawarcie przez spółki zależne aneksów do umów kredytowych, poręczenia Emitenta – aktualizacja informacji poufnej
2016-06-01 16:48 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku biez˙a?cym – aktualizacja informacji poufnej
2016-05-25 15:09 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2016-05-25 15:08 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2016-05-24 20:29 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015
2016-05-16 12:47 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z o
2016-05-11 00:23 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-05 15:59 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku
2016-04-29 15:12 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – przekazanie do publicznej wiadomości planu połączenia
2016-04-29 15:00 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta - jako spółki przejmującej - ze spółkami zależnymi Centrum Mięsne MAKTON sp. z o.o., Polskim Koncernem Mięsnym TUCZ sp. z o.o. oraz Polska Wołowina sp. z
2016-04-13 11:22 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podjęcie decyzji o połączeniu Emitenta
2016-03-31 09:14 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – likwidacja Oddziału Spółki w Hucie, zakończenie działalności w zakresie uboju wołowego – informacja poufna
2016-03-18 07:42 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – rekomendacja zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2015
2016-03-18 07:24 Skonsolidowany raport roczny RS 2015
2016-03-18 07:02 Raport roczny SA-R 2015
2016-03-02 19:40 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – podpisanie umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa – informacja poufna
2016-01-15 15:33 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – zakres oraz terminy publikacji raportów okresowych w 2016 r.
2015-12-29 13:54 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r.
2015-12-29 13:49 Polski Koncern Mięsny DUDA S.A – treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm