pieniadz.pl

PKM Duda SA
Gobarto S.A. (poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.) – rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki

10-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2016
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DUDA
Temat
Gobarto S.A. _poprzednio pod firmą: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A._ – rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gobarto Spółka Akcyjna _poprzednio pod firmą: "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna"_ z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_, informuje, iż w dniu dzisiejszym, na podstawie Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, obejmującej stan na dzień 10.10.2016 r. _Identyfikator wydruku: RP/94093/70/20161010082555_, powziął informację o rejestracji w dniu 07.10.2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowego brzmienia oraz uchwalenie nowego tekstu Statutu Spółki, w tym zmiany firmy Spółki z dotychczasowej "Polski Koncern Mięsny DUDA Spółka Akcyjna" na "GOBARTO Spółka Akcyjna".

Zmiana Statutu Spółki dokonana została na podstawie Uchwały nr 22/22/06/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 22 czerwca 2016 roku, o podjęciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 17/2016 z dnia 23 czerwca 2016 roku.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje aktualną treść Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej
  • EUR euro 4,3190 +0,17%  +0,74gr
  • USD dolar 3,9803 -0,30%  -1,19gr
  • GBP funt 5,0420 +0,03%  +0,16gr
  • CHF frank 4,5332 +0,09%  +0,40gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm