pieniadz.pl

Szczegółowe informacje: Cormay (CRM)

Pełna nazwa PZ CORMAY SPÓŁKA AKCYJNA
Adres UL. WIOSENNA 22 05-092 ŁOMIANKI
Telefon (022) 751-79-10
Prezes Janusz Płocica
Fax (022) 751-79-11
WWW www.cormay.pl
E-mail office@cormay.pl
ISIN PLCMRAY00029

Komunikaty spółki: Cormay (CRM)

2016-10-21 23:43 Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
2016-10-12 18:18 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (znacząca umowa)
2016-09-08 14:07 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ Cormay S.A. w dniu 8 września 2016 roku
2016-09-08 13:50 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 8 września 2016 roku
2016-08-31 20:54 Skonsolidowany raport półroczny PSr 2016
2016-08-11 14:19 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. na dzień 8 września 2016 r.
2016-08-09 17:32 Podjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki uchwały w sprawie emisji akcji serii L.
2016-08-09 17:27 Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą
2016-08-09 17:20 Wybór Członków Komitetu Audytu
2016-08-09 17:14 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej
2016-08-09 17:08 Odwołanie z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2016-08-09 16:40 Umorzenie śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa na szkodę Spółki
2016-08-08 18:42 Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
2016-08-08 18:16 Odmowa wszczęcia postępowania karnego w sprawie podejrzenia przestępstwa na szkodę Spółki
2016-07-04 22:15 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-30 22:24 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZ Cormay S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
2016-06-30 22:14 Powołanie do składu Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-30 22:11 Odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Spółki
2016-06-30 16:36 Niepodjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie nowej emisji akcji serii L
2016-06-28 22:45 Zgłoszenie kandydatów do składu Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A.
2016-06-27 20:59 Zmiana treści projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.
2016-06-08 19:54 Zawarcie przez Emitenta umowy potrącenia wierzytelności (o wartości powodującej uznanie za umowę znaczącą łącznie kilku umów zawartych z tym samym podmiotem)
2016-06-08 19:46 Zawarcie przez Emitenta umowy sprzedaży dotyczącej nabycia akcji spółki Orphée S.A.
2016-06-03 20:15 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach na dzień 30 czerwca 2016 r.
2016-05-25 18:45 Wybór biegłego rewidenta
2016-05-25 18:27 Zgoda Rady Nadzorczej Emitenta na zawarcie transakcji nabycia przez Emitenta akcji spółki Orphee SA
2016-05-18 15:59 Zakończenie negocjacji i uzgodnienie warunków dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej
2016-05-18 15:49 Udział Spółki w procesie negocjacji dotyczących transakcji sprzedaży akcji spółki zależnej
2016-05-16 22:24 Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2016
2016-05-16 22:20 Skonsolidowany raport roczny RS 2015

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm