pieniadz.pl

Cormay
Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

21-10-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2016
Data sporządzenia: 2016-10-21
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Informacja o wyborze projektu do dofinansowania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach informuje, że powziął informację, iż w dniu 21 października 2016 roku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na swojej stronie internetowej listę projektów które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand POIR. Wśród projektów wybranych do dofinansowania znajduje się projekt PZ CORMAY S.A. pt. " Ekspansja eksportowa producenta urządzeń medycznych i materiałów diagnostycznych, podmiotu PZ Cormay S.A. na wybranych rynkach w "Programie promocji branży sprzętu medycznego"".
Przedmiotem projektu jest wsparcie niżej wymienionych działań w celu:
•Ekspansji eksportowej związanej z pozyskaniem i intensyfikacją udziału gospodarczego produktów na rynkach zbytu, azjatyckim, arabskim i europejskim oraz ze zwiększeniem wolumenu sprzedaży produktów analizatorów i materiałów odczynnikowych do urządzeń diagnostyki laboratoryjnej producenta PZ Cormay S.A. na wyżej wymienionych rynkach eksportowych.
• Ekspansji technologii medyczno-diagnostycznych i marki produktów/producenta PZ Cormay S.A. w środowisku zagranicznym branżowym.
• Zwiększenia relacji gospodarczych mających na celu pozyskanie nowych dystrybutorów oraz zwalidowanie metod intensyfikacji lub wejścia udziałem sprzedaży na dany rynek.
• Ekspansji na rynki perspektywiczne Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich
Działania w zakresie niniejszego projektu:
• Udział PZ Cormay S.A. w referencyjnych rynkowo imprezach branżowych/targowych związanych z diagnostyką medyczną i laboratoryjną na rynku europejskim, azjatyckim i arabskim.
• Aktywny udział w programie promocji w tzw. działaniach ogólnych promujących polską branżę sprzętu medycznego.
• Zintegrowanie działań strategii PZ Cormay S.A. wejścia na rynki ze strategią eksportową RP. zwiększenia ekspansji eksportowej, ekspansji technologii promowania w ramach branżowego programu promocji sprzętu medycznego oraz udział w targach branżowych w kilku państwach na świecie.

Całkowity koszt projektu 1 305 863,00 zł _słownie: jeden milion trzysta pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote_ Kwota dofinansowania 500 000,00 zł__słownie: pięćset tysięcy złotych_.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm