pieniadz.pl

Cormay
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ Cormay S.A. w dniu 8 września 2016 roku

08-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 39 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-08
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PZ Cormay S.A. w dniu 8 września 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:

Zarząd Spółki PZ Cormay S.A. z siedzibą w Łomiankach _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości poniższy wykaz akcjonariuszy Spółki posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2016 r. _"NWZA"_:

TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA wynosi 12.192.786, co stanowiło 47,74% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 19,13% w ogólnej liczbie głosów
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA wynosi 4.948.224, co stanowiło 19,37% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 7,77% w ogólnej liczbie głosów
Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny z siedzibą w Warszawie – liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA wynosi 4.265.398, co stanowiło 16,70% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 6,69% w ogólnej liczbie głosów

Na NWZA obecni byli akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 25.542.390 akcji Spółki, stanowiących 40.08 % kapitału zakładowego Spółki.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm