pieniadz.pl

CAM Media SA
Zakończenie procesu porządkowania struktury produktowej w Grupie Kapitałowej

15-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2015
Data sporządzenia: 2015-10-15
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Zakończenie procesu porządkowania struktury produktowej w Grupie Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 15 października 2015 roku w związku z wpisaniem w dniu 15 października 2015 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwały nr 18/15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku zakończony został proces porządkowania struktury produktowej w ramach Grupy Kapitałowej LARQ S.A., o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25/2014.

W ramach procesu porządkowania struktury produktowej w Grupie Kapitałowej miało miejsce m.in.:
- powołanie do życia Synergic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od LARQ S.A.) i realokacja do tej spółki zależnej działalności związanej z segmentem niestandardowych nośników reklamowych, wraz z niezbędnymi zasobami,
- powołanie do życia CAM Media Creative Works Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot w 100% zależny od LARQ S.A.) i realokacja do tej spółki zależnej działalności związanej z działalnością agencji reklamowej full-service,
- przebudowa zespołu sprzedażowego,
- rezygnacja z oferowania produktów i projektów o niesatysfakcjonującej rentowności,
- zmiana w składzie osobowym Zarządu LARQ S.A.

W ocenie Zarządu LARQ S.A. realizacja ww. działań skutkować będzie widoczną optymalizacją zarządzania Grupą Kapitałową, zapewni większą efektywność kosztową oraz przyczyni się do zwiększenia elastyczności prowadzonej działalności biznesowej w kontekście zmian zachodzących na rynku oraz rosnących potrzeb klientów, a tym samym umożliwi skoncentrowanie się na projektach, które w ocenie Zarządu LARQ S.A. mają szansę wygenerować dla akcjonariuszy Spółki największą wartość w przyszłości.

Obecnie filarami działalności operacyjnej LARQ S.A. są trzy podmioty z Grupy:
(1) Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Spółka zarządza flotą blisko 6 tys. rowerów w 10 miastach w Polsce i posiada bazę ponad 600 tys. zarejestrowanych użytkowników. (2) Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej. Reklamy klientów spółki eksponowane są na prawie wszystkich polskich lotniskach oraz na kluczowych dworcach autobusowych. Spółka jest wyłącznym operatorem przestrzeni reklamowej na rowerach miejskich oraz w przejściach podziemnych największych polskich miast. (3) Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka posiada dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej. W bieżącym roku Brand24 z sukcesem rozpoczął komercjalizację swojego unikalnego rozwiązania na rynku globalnym.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm