pieniadz.pl

CAM Media SA
Obowiązujący tekst jednolity Statutu LARQ S.A.

15-10-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2015
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Obowiązujący tekst jednolity Statutu LARQ S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku poz. 133) w związku z wpisaniem w dniu 15 października 2015 roku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Spółki, wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2015 roku, przekazuje do publicznej wiadomości treść tekstu jednolitego Statutu Spółki, który uwzględnia te zmiany.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm