pieniadz.pl

CAM Media SA
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą

22-05-2015


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-22
Skrócona nazwa emitenta
CAM MEDIA S.A.
Temat
Nabycie akcji Emitenta przez osobę nadzorującą
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 22 maja 2015 roku otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Rady Nadzorczej CAM Media S.A. o transakcji nabycia przez niego akcji CAM Media S.A.
Zawiadomienie zostało sporządzone w Warszawie w dniu 22 maja 2015 roku.
Z treści przekazanego zawiadomienia wynika, że członek Rady Nadzorczej CAM Media S.A. nabył w dniu 19 maja 2015 roku 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela CAM Media S.A. w jednej transakcji po cenie kupna 5,88 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 147.000,00 zł. Transakcja została zawarta na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako transakcja sesyjna zwykła.
Po dokonaniu transakcji członek Rady Nadzorczej CAM Media S.A. posiada łącznie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji CAM Media S.A..
Szczegółowe informacje na temat transakcji zawiera tabela poniżej:
Data Wolumen transakcji Rodzaj transakcji Cena za jedną akcję (zł) Wartość transakcji (zł)
19.05.2015 25.000 kupno 5,88 147.000
Osoba zobowiązana nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości swoich danych osobowych, określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 roku w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (Dz.U. nr 229, poz.1950).

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2021-04-21

+ więcej
  • EUR euro 4,5567 +0,06%  +0,26gr
  • USD dolar 3,7950 +0,56%  +2,13gr
  • GBP funt 5,2862 +0,20%  +1,07gr
  • CHF frank 4,1325 +0,16%  +0,68gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm