pieniadz.pl

BEDZIN
Powołanie Zarządu na nową kadencję

12-09-2016


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-12
Skrócona nazwa emitenta
BEDZIN
Temat
Powołanie Zarządu na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Spółka Elektrociepłownia "Będzin" S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, na posiedzeniu w dniu 12 września 2016 roku, działając na podstawie §9 ust 3 i §17 ust 2 pkt 4 Statutu Spółki w zw. z Art. 368 §4 ksh ustaliła, iż skład Zarządu Spółki Elektrociepłownia "Będzin" S.A. IX kadencji będzie jednoosobowy oraz powołała do Zarządu Spółki IX kadencji Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, powierzając mu stanowisko Prezesa Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A.

Pan Krzysztof Kwiatkowski jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu _obecnie Uniwersytet Ekonomiczny_ Wydziału: Zarządzanie specjalność: ekonometria i statystyka.
Przebieg kariery zawodowej:
1979 - 1989 stażysta, referent , specjalista, Kierownik Wydziału Handlowej Obsługi Odbiorców w Centrali Zachodniego Okręgu Energetycznego w Poznaniu,
1989 - 1993 Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-pracowniczych Zakładu Energetycznego w Poznaniu,
1993 - 1994 Członek Zarządu ds. ekonomicznych Zielonogórskich Zakładów Energetycznych w Poznaniu,
1995 - 2004 Członek Zarządu, Dyrektor ds. ekonomicznych Przedsiębiorstwa Usługowego "UTECH" Sp. z o.o. w Poznaniu,
1996 - obecnie Prezes Zarządu Towarzystwa Finansowo-Leasingowego ENERGO-UTECH S.A. w Poznaniu.

Funkcje pełnione w organach spółek prawa handlowego
2002 - 2006 Członek Rady Nadzorczej Fabryki Maszyn Górniczych "PIOMA" S.A. w Piotrkowie Trybunalskim,
2005 - 2006 Członek Rady Nadzorczej Huty FERRUM S.A.,
2002 - 2007 Członek Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gorzowie Sp. z o.o.,
2007 - 2008 Przewodniczący Rady Nadzorczej BISE Atechnet Leasing Sp. z o.o. w Warszawie,
2007 - 2012 Członek Rady Nadzorczej Power Engineering S.A.,
2012 - obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej Power Engineering S.A.,
2010 - obecnie Członek Rady Nadzorczej AUTODIRECT S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego, Pan Krzysztof Kwiatkowski:
- nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Elektrociepłowni "Będzin" S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
- nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
- jest prezesem Zarządu Spółki Zależnej od Emitenta – Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S.A z siedzibą w Poznaniu, tj. spółki, której jedynym akcjonariuszem jest Emitent. Spółki Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S.A nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z 19 lutego 2009 roku z późn. zm.

Podobne

+ więcej

Kursy walut 2023-03-30

+ więcej
  • EUR euro 4,6801 -0,10%  -0,49gr
  • USD dolar 4,3043 -0,47%  -2,04gr
  • GBP funt 5,3177 -0,23%  -1,25gr
  • CHF frank 4,6980 -0,07%  -0,32gr

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm